ارائه مدل تدوین نقشه راه فناوری‌های یک سامانه پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه مدیریت، مجتمع آموزش عالی گناباد، خراسان رضوی، ایران

2 کارشناس‌ارشد مهندسی کامپیوتر، آزمایشگاه تلفیق اطلاعات، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

باتوجه به سرعت پیشرفت فناوری، برخورداری از نقشه‌راه فناوری امری ضروری است. در تحقیق حاضر، بطور کلی، گام‌های تدوین نقشه‌راه فناوری یک سامانه پیشرفته (شامل سخت‌افزار، نرم‌افزار و پلتفرم) بیان شده‌است. در این پژوهش، پس از دریافت نظرات خبرگان برون‌سازمانی (دوازده نفر از مدیران سطح ملی) و خبرگان درون‌سازمانی در قالب اعضای کمیته‌های تخصصی (27 نفر از صاحبنظران صنعتی) و تحلیل نظرات آنها در قالب ماتریس‌های شکاف‌موزون-توانمندی و نمودار راداری، نسخه اولیه نقشه‌راه فناوری سامانه با افق 10ساله، در چهار لایه (22پیشران، 19قابلیت، 48ویژگی و 100فناوری) تدوین شده‌است. این نقشه پس از گذشت یک یا دو سال از اجرای آن، نیاز به بازنگری و به‌روزرسانی دارد تا مطابق با آخرین تغییرات فناوری در کشور و دنیا و نیز باتوجه به نیازمندی‌ها و اولویت‌های جدید، تغییرات احتمالی در آن اِعمال شود. هدف از این تحقیق، ارائه مدل گام‌به‌گام تدوین نقشه‌راه فناوری همراه با جزئیات می‌باشد، تا در تحقیقات مشابه نیز با تغییرات و متناسب‌سازی، قابل بهره‌برداری باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide the model of technology roadmapping for an advanced system

نویسندگان [English]

  • Amirhosein Okhravi 1
  • Alireza shakibamanesh 2
1 Faculty member in the Department of Management, University of Gonabad, Iran
2 Computer Engineering, Data Integration Lab, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Due to the speed of technological progress, it is imperative to have a technology roadmap. In the present research, in general, the steps to develop the technology of an advanced system (including hardware, software, and platform) are expressed. In this research, after receiving the opinions of external experts (twelve national managers) and internal organization experts in the form of specialized committees (27 industrial experts) and analyzing their views in the form of weighted gap-capability matrix, the radar diagram, the initial version of the system roadmap with a 10-years horizon, has been developed in four layers (22 purposes, 19 capabilities, 48 features and 100 technologies). This roadmap, after one or two years of its implementation, needs to be reviewed and updated in accordance with the latest technological changes in the country and the world, for carrying out the new requirements priorities, and possible changes. The purpose of this research is to provide a step-by-step model for developing the technology roadmap in detail, in order to be applied in similar research with changes and adaptations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology roadmap
  • Advanced system
  • Weighted gap-capability matrix
  • Technology Readiness Level (TRL)
  • Future Studies
1- اخروی، امیرحسین، (1392). «راهکاری برای اولویت‌بندی واقع بینانه و کاربردی مسائل مختلف: تلفیق IPA-G-FGAHP و ماتریس جذابیت-توانمندی»؛ مجله تحقیق در عملیات در کاربردهای آن، سال 10، شماره 4، صص 96-85
2- اسناد پشتیبان و پرسشنامه‌های مورد استفاده در پروژه تدوین نقشه راه فناوری‌های سامانه دفاعی، صنعت مورد مطالعه، 1391
3- امینی، علی. بنیادی نایینی، علی. محمدی، مهدی؛ و احدزاده نمین، مهناز. (1395). ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و نوآوری در دو مرحله توانمند سازها و نتایج با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره 4، شماره 2, صص 33-68. doi: 10.22104/jtdm.2017.2120.1737
4- پایا، علی (1389)، «نقد و بررسی نقشه جامع علمی کشور»، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 14، صص 21-5
5- پورمحمد، آیلر؛ پیمان خواه صادق؛ صدقی، نفیسه؛ غفارزادگان، مهشید و نیلفروشان،‌هادی (1389)، ترسیم نقشه راه تکنولوژی، تهران، انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت، چاپ اول
6- توکلی، امیر (1389)، الگوریتم تدوین نقشه راه فناوری برای محصولات نوظهور، شرکت مهندسی هوافضاها، صص 1-12
7- حسینی نسب، سیدمحمدرضا؛ جوادی، حسن و ارباب شیرانی، بهروز (1389)، «مرور و مقایسه برخی کاربردهای نقشه راه فناوری»، فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، شماره 16، صص 37-31
8- سند دستورالعمل تهیه و تدوین نقشه راه، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، صص 8-36
9- شهریاری، محسن؛ احمدی، آناهیتا؛ جوادی، حسن و ارباب شیرانی، بهروز، (۱۳۸۹)، مقایسه الگوهای مختلف تدوین نقشه راه فناوری، چهارمین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، تهران، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران
10- عرب‌زوزنی مرتضی، موسوی نژاد مریم، بحرینی رونا. (1396)، ضرورت تهیه نقشه راه فناوری برای نظام سلامت ایران: یک مطالعه مروری روایی. مجله پژوهش سلامت؛ دوره ۲، شماره ۳، صص ۲۰۷-۲۱۵.
11- علائی، مهسا (1395)، سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری ربات‌های صنعت برق، طرح پژوهشی وزارت نیرو، پژوهشگاه نیرو
12- فولادی، قاسم (1390)، ارزیابی و استفاده از سطوح آمادگی فناوری، انتشارات مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی
13- کریمی مجتبی (1392)، نقشه راه فناوری حوزه بالادستی نفت و گاز در کشورهای پیشرو (مطالعه موردی: نروژ-ژاپن). ماهنامه علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، شماره 1۰۴، صص ۹-۱۴.
14- کیانی فلاورجانی، فرهاد؛ (1392)، نقشه راه تکنولوژی، روشی برای آینده‌پژوهی و دید فناوری در تولید فناوری‌های نوین دفاعی در حوزه پدافند غیرعامل، ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایران -پدافند غیرعامل، مشهد
15- کوستوف، رونالد (1386)، «مسیرنماهای علم و فناوری»، ترجمه: محمدرضا میرزا امینی و حمید علی‌اکبر زاده، رشد فناوری، سال سوم، شماره 10، صص 51-40
16- محبی، آزاده،‌ و امیر حیدری. (۱۳۹۴). نگاشت نقشه راه فناوری اطلاعات: رویکردی برای هم‌راستایی راهبردهای فناوری اطلاعات با راهبردهای کسب‌و‌کار. فصلنامه مدیریت اطلاعات، دوره ۱، شماره ۱ و 2؛ صص ۳۷-۱۵.
17- ناظمی، شمس‌الدین؛ کاظمی، مصطفی و اخروی، امیرحسین.(1390). «ارائه مدل تلفیق شکاف عملکردی با AHP گروهی-فازی برای تعیین اولویت‌های بهبود»، مجله مدل‌سازی در مهندسی، سال 9، شماره 27، صص 13-1.
18- نقی‌زاده، محمد؛ ابراهیمی، بتول؛ و پاک‌سرشت، سعید (1395)، ارزیابی ریسک‌های توسعه فناوری در لایه‌های مختلف نقشه راه فناوری (مورد مطالعه: مته‌های حفاری)، مدیریت توسعه فناوری، دوره 4، شماره 2 صص 151-175
19- Abbasi, M., Vassilopoulou, P., & Stergioulas, L. (2017). Technology roadmap for the creative industries. Creative Industries Journal, 10(1), 40-58.
20- Arianto, B. G., & Surendro, K. (2017). Implementation of building process integration of business model canvas and technology roadmap for strategic management: Case study: PT. XYZ. Paper presented at the Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), 2017 International Conference on.
21- Boecker, M. (2015). Enhancing the effectiveness and efficiency of control room operators–A roadmap-based approach for selecting interaction technologies for defence and safety-critical organisations and industries. Procedia Manufacturing, 3, 769-776
22- Carlos, R., Amaral, D. C., & Caetano, M. (2018). Framework for continuous agile technology roadmap updating. Innovation & Management Review, 15(3), 321-336.
23- Cho, Y., Yoon, S.-P., & Kim, K.-S. (2016). An industrial technology roadmap for supporting public R&D planning. Technological Forecasting and Social Change, 107, 1-12.
24- Dastranj, N., Ghazinoory, S., & Gholami, A. A. (2018). Technology roadmap for social banking. Journal of Science and Technology Policy Management, 9(1), 102-122.
25- Ghazinoory, S., Dastranj, N., Saghafi, F., Kulshreshtha, A., & Hasanzadeh, A. (2017). Technology roadmapping architecture based on technological learning: Case study of social banking in Iran. Technological Forecasting and Social Change, 122, 231-242.
26- Greitemann, J., Hehl, M., Wagner, D., & Reinhart, G. (2016). Scenario and roadmap-based approach for the analysis of prospective production technology needs. Production Engineering, 10(3), 337-343.
27- Lee, H., & Geum, Y. (2017). Development of the scenario-based technology roadmap considering layer heterogeneity: An approach using CIA and AHP. Technological Forecasting and Social Change, 117, 12-24.
28- Lu, H., & You, H. (2018). Roadmap Modeling and Assessment Approach for Defense Technology System of Systems. Applied Sciences, 8(6), 806-908.
29- Moehrle, M. G., Isenmann, R., & Phaal, R. (2013). Technology Roadmapping for Strategy and Innovation. Charting the Route to Success. Berlin et al.: Springer.
30- Richardson, C., Tsuriya, M., & Fu, H. (2017). Technology roadmap overviews and future direction through technology gaps. Paper presented at the Electronics Packaging (ICEP), 2017 International Conference on.
31- Smirnova, K., Golkar, A., & Vingerhoeds, R. (2018). A game-theoretic framework for concurrent technology roadmap planning using best-response techniques. Paper presented at the Systems Conference (SysCon), 2018 Annual IEEE International.
32- Sourav, K., Daim, T., & Herstatt, C. (2018). Technology Roadmap for the Single-Aisle Program of a Major Aircraft Industry Company. IEEE Engineering Management Review, 46(2), 103-120.