نویسنده = مبینی دهکردی، علی
شناسایی معیارهای ارزیابی فرصت در شتاب‌دهنده‌ها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 79-108

10.22104/jtdm.2018.2917.1982

علی مبینی دهکردی؛ جهانگیر یدالهی فارسی؛ کمال سخدری؛ آرمین خالقی