نویسنده = ���������� �������� �������� ��������
ارائه مدلی مناسب جهت توسعه کسب‌وکارهای مبتنی بر فین‌تک در حوزه مالی و بانکی

دوره 10، شماره 3، آذر 1401، صفحه 115-146

10.22104/jtdm.2023.5158.2944

محمد حسین جعفری نسب؛ مهناز ربیعی؛ کیامرث فتحی هفشجانی