نویسنده = ������������ ��������
رتبه‌بندی روش‌های مناسب ارزش‌گذاری فناوری‌های زیستی: حوزه تخمیر

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 169-196

10.22104/jtdm.2021.4065.2445

قاسم رمضانپور نرگسی؛ مهدی هاجری؛ مهدی حمیدی


عوامل موثر بر الگوی سیاستی حمایت مالیاتی از فعالیت‌های دانش‌بنیان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 161-194

10.22104/jtdm.2019.3432.2190

رضا نقی زاده؛ مهدی هاجری؛ زهرا رحمان خسمخی