نویسنده = امیری، مقصود
مدل‌سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران: رویکردی کمّی مبتنی بر معادلات ساختاری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 9-46

10.22104/jtdm.2020.3717.2290

جواد مشایخ؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمود مهرداد شکریه


مطالعه تطبیقی سبک‌های رهبری موثر بر موفقیت شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان ایرانی – موردکاوی چندگانه

دوره 7، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 9-27

10.22104/jtdm.2020.3679.2298

سید محمد حسین غفوری؛ مهدی الیاسی؛ مقصود امیری؛ میرعلی سیدنقوی


چارچوبی نو برای سنجش و پیاده‌سازی نوآوری‌باز : رویکرد مبتنی بر زمینه

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 9-42

10.22104/jtdm.2019.3107.2070

احمد احمدی؛ ابوالفضل کزازی؛ محمد نقی زاده؛ مقصود امیری


بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیتهای تحقیق و توسعه؛ مطالعه سه صنعت مختلف

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-38

10.22104/jtdm.2018.2294.1786

سپهر قاضی نوری؛ مقصود امیری؛ سروش قاضی نوری؛ پریسا علیزاده