نویسنده = ������������ ��������
تأثیر نوآوری باز واردشونده و خارج‌شونده بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 157-184

10.22104/jtdm.2019.2673.1901

مرتضی اکبری؛ الهام ذره پرور شجاع؛ حمید پاداش؛ شکوه السادات علیزاده مقدم