نویسنده = رضا رادفر
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان نوپا بر پایه روش بهترین- بدترین فازی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-159

10.22104/jtdm.2019.3167.2096

حسین شیرازی؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ تقی ترابی


3. تحلیل نقش راهبر در شبکه های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-36

10.22104/jtdm.2019.2993.2011

علی شهابی؛ عادل آذر؛ رضا رادفر؛ رضا اسدی فرد