کلیدواژه‌ها = صنعت خودرو
قابلیت‌های عملیاتی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های حضور در شبکه تأمین جهانی صنعت قطعه‌سازی خودرو؛ تحلیل چندموردی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 95-133

10.22104/jtdm.2021.4661.2750

احمد اسماعیلی؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی؛ منوچهر منطقی


بررسی عملکرد نوآوری محصول جدید در شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو در ایران: یک مطالعه علّی

دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 123-150

10.22104/jtdm.2015.358

محمد رضا صادقی مقدم؛ محمود زمانی؛ محمد گشتاسبی؛ یاسر شجاعی