کلیدواژه‌ها = ایران
فرآیند کارآفرینی الکترونیکی در ایران؛ موانع وچالش ها

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 165-188

10.22104/jtdm.2016.415

زهرا زارع میرک آباد؛ روح الله نوری


آسیب‌شناسی سیاست‌های علم و فناوری در ایران: تحلیلی بر برنامه‌های پنج ساله توسعه

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 137-161

10.22104/jtdm.2015.184

مهدی گودرزی؛ حسین رضاعلیزاده؛ جلیل غریبی؛ مصطفی محسنی