کلیدواژه‌ها = مالکیت فکری
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی عوامل موثر بر حمایت از مالکیت صنعتی با هدف توسعه کارآفرینی

دوره 7، شماره 1، بهار 1398، صفحه 37-63

10.22104/jtdm.2019.3196.2107

املیا قربانی سیاوشانی؛ علی داوری؛ مهدی فقیهی؛ حسام زند حسامی؛ امیرهوشنگ فتحی زاده


3. تحلیل فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در حوزه مالکیت فکری ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 135-158

10.22104/jtdm.2016.224

مهدی گودرزی؛ عبدالنبی خطیبی؛ نیلوفر خلیل زاده