شناسایی عوامل تأثیرگذار در ناکامی شبکه همکاری‌های علمی و نوآوری: آسیب‌شناسی دفاتر نهاد میانجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی/ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

صنایع دفاعی یکی از مهم‌ترین استفاده‌کنندگان از تکنولوژی‌های جدید در کشور هستند که نقشی فعال در فرآیند نوآوری ایفا می‌کنند. در سال‌های اخیر اهمیت شبکه همکاری‌های علمی و نوآوری در بخش‌های دفاعی کشور نیز به‌خوبی درک شده است و نهادهای میانجی به‌منظور شبکه‌سازی ظرفیت‌های نخبگان، دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان دفاعی در راستای ایجاد و توسعه شبکه علمی صنایع دفاعی تأسیس شده اند. در این پژوهش با تمرکز بر دفاتر نهاد میانجی در شبکه، با استفاده از رویکردی کیفی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در ناکامی شبکه‌ها در حوزه صنایع دفاعی شناسایی گردید. برای تحقق این مهم پس از بررسی ادبیات نظری و مفاهیم شبکه‌های نوآوری و همکاری‌های علمی و فناوری، مصاحبه‌های انجام‌شده با 10 تن از مسئولین دفاتر نهاد میانجی یکی از شبکه‌های اصلی در صنایع دفاعی با استفاده از روش تحلیل تم، تحلیل و درنهایت در قالب تم‌های اصلی و فرعی تبیین گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مربوط به کارکنان، عوامل محیطی و عوامل مدیریتی و زیرساختی، اثربخشی دفاتر نهاد میانجی را در ایفای نقش خود در شبکه مدنظر، کاهش می‌دهد و زمینه شکست شبکه‌ها را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification Of Factors impacting The Failure Of Science Collaboration And Innovation Networks: The Pathology Of The Offices Of Mediator Institution

نویسندگان [English]

  • vahid beygi 1
  • Abbas Alimohammadi 2
1
2
چکیده [English]

Defense industry is one of the most important users of new technologies in the country that plays an active role in the innovation process. In recent years the importance of science and innovation cooperation networks in the areas of defense is well understood and to networking capabilities of the elite, universities, research centers and knowledge – based companies “Center of scientific cooperation and the elite affiers” was established to creation and development of scientific network of Defense industry. So far, the mission of the Center of scientific cooperation and the elite affairs has not yet fully achieved and there are many barriers along the way. The study focused on the offices of mediator in the network, by using of a qualitative approach major obstacles to the formation of effective networks in the field of defense industry were identified. To this end After reviewing the literature and concepts of scientific collaboration and innovation’s network, interviews with 10 officials of the offices of a mediator in one of the main networks in the Defense industry by thematical analysis method was analysed and ultimately in the form of major and minor themes were defined. The results show that barriers to staff, environmental condition and managerial and structural elements decreases the effectiveness of the mediator's offices to play their role in the network.

کلیدواژه‌ها [English]

  • scientific collaboration and innovation’s network
  • network faliure
  • mediator institusion
  • Defence industry