نویسنده = بدیع زاده، علی
عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی فناورانه: با رویکرد کسب و کارهای الکترونیک

دوره 7، شماره 3، آذر 1398، صفحه 37-61

10.22104/jtdm.2019.3416.2183

علی قوامی؛ اصغر صرافی زاده قزوینی؛ علی بدیع زاده؛ اکبر عالم تبریز


ارائه مدل کسب وکار موثر در حوزه کسب وکارهای الکترونیکی با روش شبکه خزانه

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 137-159

10.22104/jtdm.2018.2802.1946

حسین نیک بین؛ علی بدیع زاده؛ علی داوری؛ غلامحسین حسینی نیا