نویسنده = هاشم زاده خوراسگانی، غلام رضا
ارائه مدل عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در زیست بوم کسب‌وکارهای دیجیتالی ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 51-72

10.22104/jtdm.2023.5479.2980

عرفان حاجی آخوندی؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی؛ علیرضا بوشهری


ارزیابی عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان نوپا بر پایه روش بهترین- بدترین فازی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 129-159

10.22104/jtdm.2019.3167.2096

حسین شیرازی؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی؛ رضا رادفر؛ تقی ترابی