کلیدواژه‌ها = اثربخشی انتقال فناوری
ارایه مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 75-99

10.22104/jtdm.2022.4880.2788

میلاد غلام نژاد؛ مسعود موحدی؛ منوچهر منطقی؛ شهرام علی یاری


نقش فرهنگ سازمانی بر اثربخشی پروژه های انتقال فناوری در ایران

دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 9-30

10.22104/jtdm.2016.352

منوچهر منطقی؛ محمد نقی زاده؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا