نویسنده = قاضی نوری، سید سروش
قابلیت‌های عملیاتی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های حضور در شبکه تأمین جهانی صنعت قطعه‌سازی خودرو؛ تحلیل چندموردی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 95-133

10.22104/jtdm.2021.4661.2750

احمد اسماعیلی؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی؛ منوچهر منطقی


بررسی مسیرهای توسعه و تطور نظری قابلیت های پویا مبتنی بر تحلیل هم استنادی

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 161-184

10.22104/jtdm.2019.2470.1995

سعید روشنی؛ سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی


بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیتهای تحقیق و توسعه؛ مطالعه سه صنعت مختلف

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-38

10.22104/jtdm.2018.2294.1786

سپهر قاضی نوری؛ مقصود امیری؛ سروش قاضی نوری؛ پریسا علیزاده


شناسایی عوامل مؤثر بر استراتژی تجاری سازی فناوری با استفاده از روش فراترکیب

دوره 3، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 63-97

10.22104/jtdm.2016.356

هانیه حسینیان پویا؛ سید سروش قاضی نوری؛ مهدی گودرزی