کلیدواژه‌ها = پذیرش فناوری
الگوی پذیرش فناوری‌های نسل چهارم در صنعت قطعه‌‌سازی خودروی ایران

دوره 11، شماره 3، آذر 1402، صفحه 169-210

10.22104/jtdm.2024.6743.3274

محمد هادی رشمئی؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه


تأثیر باورهای مبتنی بر کارایی و نظریه انتشار نوآوری بر باورهای مبتنی بر پذیرش بانکداری اینترنتی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 133-159

10.22104/jtdm.2018.2829.1954

مریم عشوری کیوانی؛ امیرمحمد فکور ثقیه؛ غلامرضا ملک زاده


بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها

دوره 1، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 97-122

10.22104/jtdm.2014.59

امیر محترمی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شعبان الهی