موضوعات = توسعه محصول/فرآیند جدید با استفاده از پیشرفت های فناوری
بررسی و طراحی الگوی ‌کارآفرینی فناورانه در حوزه زیست‌فناوری

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 37-92

10.22104/jtdm.2024.6455.3217

فیروزه طبیب زاده؛ سید رضا حجازی؛ مرتضی موسی خانی


اولویت بندی متغیرهای پایداری زنجیره تأمین خدمات پرداخت الکترونیک در تأثیرپذیری از فناوری بلاکچین

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 69-98

10.22104/jtdm.2023.5388.2938

محسن شفیعی نیک آبادی؛ حمزه آقابابایی؛ سامان بابائی کفاکی؛ محمد رحمانی منش