نویسنده = فلاح حقیقی، نگین
نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای راه‌اندازی شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اعضای هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 47-91

10.22104/jtdm.2020.4035.2431

نگین فلاح حقیقی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ مهدیه‌السادات میرترابی؛ مسعود بیژنی


واکاوی آسیب‌های فضای کسب و کار در استان یزد

دوره 5، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 143-167

10.22104/jtdm.2018.2503.1847

نگین فلاح حقیقی؛ نگار ارمغان؛ مسعود بیژنی


شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 65-92

10.22104/jtdm.2018.2143.1744

نگین فلاح حقیقی؛ حجت اله حاجی حسینی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ علی داوری