نویسنده = مرتضی اکبری
تحلیل مدل شکل گیری نظام نوآوری فناورانه خودرو گازسوز در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 55-87

10.22104/jtdm.2019.3101.2065

سید محمد هادی رضوی؛ قاسم رمضانپور نرگسی؛ حجت حاجی حسینی؛ مرتضی اکبری


تأثیر نوآوری باز واردشونده و خارج‌شونده بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 157-184

10.22104/jtdm.2019.2673.1901

مرتضی اکبری؛ الهام ذره پرور شجاع؛ حمید پاداش؛ شکوه السادات علیزاده مقدم