کلیدواژه‌ها = عملکرد نوآوری
مدل‌سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه‌های بخش مواد پیشرفته در ایران: رویکردی کمّی مبتنی بر معادلات ساختاری

دوره 8، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 9-46

10.22104/jtdm.2020.3717.2290

جواد مشایخ؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ مقصود امیری؛ محمود مهرداد شکریه


تأثیر نوآوری باز واردشونده و خارج‌شونده بر عملکرد نوآوری در شرکت‌های فناوری‌اطلاعات و ارتباطات

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 157-184

10.22104/jtdm.2019.2673.1901

مرتضی اکبری؛ الهام ذره پرور شجاع؛ حمید پاداش؛ شکوه السادات علیزاده مقدم