کلیدواژه‌ها = محصولات و سامانه های پیچیده
قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 133-158

10.22104/jtdm.2017.2064.1718

مصطفی صفدری رنجبر؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سیامک طهماسبی؛ غلامرضا توکلی