موضوعات = اتحادهای راهبردی و همکاری در توسعه فناوری
شناسایی پیشایندها و پسایندهای شکل‌گیری دستیارهای صوتی هوشمند

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 163-199

10.22104/jtdm.2024.6669.3257

سیدنجم الدین موسوی؛ سیده مریم موسوی زاده؛ رضوان منتی


ارائه چارچوب همکاری راهبردی بین نظام بانکی خصوصی و فینتک ها در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 41-66

10.22104/jtdm.2021.4781.2761

داریوش طهماسبی آقبلاغی؛ مرتضی سلطانی؛ میثم شهبازی؛ افسانه اوضاعی


قابلیت‌های عملیاتی به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های حضور در شبکه تأمین جهانی صنعت قطعه‌سازی خودرو؛ تحلیل چندموردی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 95-133

10.22104/jtdm.2021.4661.2750

احمد اسماعیلی؛ سید سروش قاضی نوری؛ محمد نقی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی؛ منوچهر منطقی