موضوعات = آینده پژوهی و نقشه راه فناوری
آینده‌نگاری فرصت‌های کارآفرینی در حوزه منابع انسانی ایران بر اساس روندهای فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 فروردین 1403

10.22104/jtdm.2024.6558.3236

علی منصوری؛ آرمین خالقی فرقانی؛ سعید جعفری نیا


ارائه مدل تدوین نقشه راه فناوری‌های یک سامانه پیشرفته

دوره 7، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 91-118

10.22104/jtdm.2019.2860.1966

امیرحسین اخروی؛ علیرضا شکیبامنش


آینده‎نگاری علم در فناوری بادگیر: کاربرد چرخه حیات، متن‎کاوی و تحلیل خوشه‎ای

دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 163-185

10.22104/jtdm.2015.185

مینا رضائیان؛ حبیب زارع احمد آبادی؛ حمید منتظری


شناسایی و اولویت گذاری عوامل مؤثر بر انتخاب روش های ورود به بازارهای بین المللی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 111-134

10.22104/jtdm.2013.35

ابوالفضل باقری؛ جهانیار بامداد صوفی؛ راحله انتظاری