نویسنده = مصطفی صفدری رنجبر
بررسی ابزار‌های سیاستی حمایت از نوآوری باز در شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 41-84

10.22104/jtdm.2023.5938.3091

کیارش فر تاش؛ مصطفی صفدری رنجبر؛ زینب شریعتی


قابلیت های کلیدی برای نوآوری و توسعه محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی

دوره 4، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 133-158

10.22104/jtdm.2017.2064.1718

مصطفی صفدری رنجبر؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سیامک طهماسبی؛ غلامرضا توکلی