نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و نوآوری در دو مرحله توانمندسازها و نتایج با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 4، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 33-68

10.22104/jtdm.2017.2120.1737

علی امینی؛ علی بنیادی نایینی؛ مهدی محمدی؛ مهناز احدزاده نمین


3. مدل سازی تاثیر شناسایی ، جذب و اکتساب فناوری بر جهش تکنولوژیک

دوره 2، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 81-110

10.22104/jtdm.2015.182

حسین قلیزاده؛ علی بنیادی نائینی؛ علیرضا معینی؛ مهدی محمدی