نویسنده = قاضی نوری، سید سپهر
مدلی برای توسعه قابلیت یکپارچه‌سازی در پروژه‌های محصول پیچیده براساس یادگیری فناوری

دوره 10، شماره 3، آذر 1401، صفحه 35-56

10.22104/jtdm.2023.5677.3023

الهام ذره پرور شجاع؛ سیدسپهر قاضی نوری؛ سیدسروش قاضی نوری


مسیر توسعه‌ی ایران به کدام سمت است؟ تنوع بخشی مرتبط یا غیر مرتبط

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 11-36

10.22104/jtdm.2022.5163.2867

نوا سیمایی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی ملکی؛ علی شایان


چارچوب خط مشی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی

دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 99-135

10.22104/jtdm.2022.4913.2794

سمیرا ندیرخانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابویی اردکان؛ سید سپهر قاضی نوری


بررسی عوامل موثر بر هزینه کرد بخش کسب و کار ایران در فعالیتهای تحقیق و توسعه؛ مطالعه سه صنعت مختلف

دوره 5، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 9-38

10.22104/jtdm.2018.2294.1786

سپهر قاضی نوری؛ مقصود امیری؛ سروش قاضی نوری؛ پریسا علیزاده


تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛ مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه

دوره 4، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 99-132

10.22104/jtdm.2017.2066.1720

عمار علی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علیرضا حسن زاده؛ مهدی مجیدپور


طراحی یک مدل ارزش گذاری دانش فنی برای فن بازارها

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 45-80

10.22104/jtdm.2016.397

سید سپهر قاضی نوری؛ علی رجب زاده قطرمی؛ پریسا مودت


مدلی برای ارزیابی توانمندی نوآوری در سطح ملی

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 3-29

10.22104/jtdm.2013.31

علی بی تعب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سعید شجاعی