موضوعات = نوآوری باز
ارائه مدل عوامل سازمانی مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در زیست بوم کسب‌وکارهای دیجیتالی ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 51-72

10.22104/jtdm.2023.5479.2980

عرفان حاجی آخوندی؛ غلام رضا هاشم زاده خوراسگانی؛ علیرضا بوشهری


طراحی مدل نوآوری دیجیتال باز در صنعت بانکداری ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 73-91

10.22104/jtdm.2023.5002.2826

جواد رادسعید؛ احمد ودادی؛ جلال حقیقت منفرد


چارچوب عوامل موفقیت پیاده‌سازی نوآوری باز با استفاده از رویکرد فراترکیب

دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 77-115

10.22104/jtdm.2020.3592.2246

مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ نادیا نجفی