موضوعات = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 10
7. واکاوی عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار نوآوری پنهان در سازمان های منتخب

دوره 3، شماره 1، بهار 1394، صفحه 31-50

10.22104/jtdm.2016.309

کمال سخدری؛ عرفان جلالی؛ نادر سید امیری


8. نگاشت دانشی روش رگ‏ گشایی شریان‏ های کرونری با استفاده از نگاشت شناختی فازی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 79-106

10.22104/jtdm.2015.138

سمیرا کرانی؛ محمد مهدی سپهری؛ توکتم خطیبی


9. تأثیر الگوی شکل‌گیری و رشد شبکه‌های همکاری علم‌ و ‌فناوری بر پایداری آن‌ها

دوره 1، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 3-28

10.22104/jtdm.2014.61

رضا اسدی فرد؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمدرضا تقوا