دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آذر 1400 

مقاله پژوهشی

مسیر توسعه‌ی ایران به کدام سمت است؟ تنوع بخشی مرتبط یا غیر مرتبط

صفحه 11-36

10.22104/jtdm.2022.5163.2867

نوا سیمایی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی ملکی؛ علی شایان


چارچوب خط مشی مالکیت فکری در پروژه های تحقیق و توسعه مشارکتی

صفحه 99-135

10.22104/jtdm.2022.4913.2794

سمیرا ندیرخانلو؛ مهدی گودرزی؛ آرش موسوی؛ محمد ابویی اردکان؛ سید سپهر قاضی نوری


چالش‌های توسعۀ فناوری در حفاظت از میراث معماری ایرانی

صفحه 169-196

10.22104/jtdm.2022.4356.2588

مهناز پیروی؛ محمدباقر کبیرصابر؛ محمدرضا پاکدل فرد؛ عادل فردوسی