موضوعات = ارزیابی فناوری و نوآوری
طراحی مدل علّی پیشایندهای نوآوری مخرب در حوزه خدمات درمانی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 9-35

10.22104/jtdm.2024.6286.3180

عاطفه خیاط زاده؛ عباس شول؛ سلیم کریمی تکلو


چارچوبی برای ارزیابی نوآوری در صنایع خلاق با تمرکز بر صنایع دستی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 143-167

10.22104/jtdm.2021.4172.2509

مهدی گودرزی؛ محمد جواد مستوفی؛ محمد نقی زاده


رتبه‌بندی روش‌های مناسب ارزش‌گذاری فناوری‌های زیستی: حوزه تخمیر

دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 169-196

10.22104/jtdm.2021.4065.2445

قاسم رمضانپور نرگسی؛ مهدی هاجری؛ مهدی حمیدی


طراحی مدل انتخاب فناوری مناسب (مورد مطالعه: شرکت گاز استان فارس)

دوره 8، شماره 3، آذر 1399، صفحه 123-150

10.22104/jtdm.2021.4240.2538

عباس جعفری؛ سیدهادی میرقادری؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ فاطمه صادق‌زاده


چارچوب تحلیل کارکردی نظام نوآوری منطقه ای در کشورهای در حال توسعه

دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 43-87

10.22104/jtdm.2019.3129.2079

یونس محمدی؛ عباس مقبل؛ ناصر باقری مقدم


شناسایی موتور نظام نوآوری فناورانه رادیودارو در ایران

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 71-100

10.22104/jtdm.2019.2856.1963

سعیده لرستانی؛ محمود یحیی زاده دفر؛ طاهره میرعمادی؛ محسن علیزاده ثانی


کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص های کلان علم و فناوری

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 129-155

10.22104/jtdm.2019.2841.1960

ایمان رئیسی وانانی؛ نعیما میرزامومن


تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 9-45

10.22104/jtdm.2018.2582.1874

سید حبیب الله طباطبائیان؛ حمیدرضا طهوری؛ محمدرضا تقوا؛ سید محمدتقی تقوی فرد


تحلیل و تبیین ساختاری- کارکردی نظام نوآوری فناورانه پهپاد در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 47-72

10.22104/jtdm.2018.2735.1922

مهدی بهارلو؛ طاهره میرعمادی؛ مهدی الیاسی؛ علیرضا بوشهری


عوامل تأثیرگذار بر ارتقای شهرت فناوری و نقش آن بر عملکرد کسب‌وکار شرکت

دوره 6، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 103-132

10.22104/jtdm.2018.2859.1965

سید محمد طباطبایی نسب؛ فهیمه ما ه آورپور


تبیین فرآیند توسعه فناوری با استفاده از موتورهای محرک نوآوری؛ مورد مطالعه: توسعه فناوری نیروگاه های بادی در ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 75-106

10.22104/jtdm.2017.1960.1681

محمدرضا تقوا؛ ناصر باقری مقدم؛ سید حبیب الله طباطبائیان؛ محمد تقی تقوی فرد


تأثیر بازیگران انتقال فناوری بر یادگیری فناورانه؛ مطالعه موردی صنعت نساجی سوریه

دوره 4، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 99-132

10.22104/jtdm.2017.2066.1720

عمار علی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علیرضا حسن زاده؛ مهدی مجیدپور


تحلیل شکاف نظام مارپیچ سه گانه در صنعت دفاعی کشور

دوره 3، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 81-110

10.22104/jtdm.2016.406

فرشاد مومنی؛ عاطیه صفردوست؛ مریم محمد روضه سرا


دولت چگونه می تواند از رشد مبتنی بر نوآوری در بنگاه های بزرگ حمایت کند؟

دوره 3، شماره 3، مهر 1394، صفحه 9-26

10.22104/jtdm.2016.365

آزیتا کرمی پور؛ مهدی خالقی؛ محمدرضا آراستی؛ نیما گروسی مختارزاده


توجیه و انتخاب تکنولوژی پیشرفته: کاربرد رویکرد تلفیقی FANP-FARAS

دوره 2، شماره 4، دی 1393، صفحه 109-134

10.22104/jtdm.2016.223

فهیمه علی اکبری نوری؛ محسن شفیعی نیک آبادی