موضوعات = انتقال و پذیرش فناوری
الگوی پذیرش فناوری‌های نسل چهارم در صنعت قطعه‌‌سازی خودروی ایران

دوره 11، شماره 3، آذر 1402

10.22104/jtdm.2024.6743.3274

محمد هادی رشمئی؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه


عوامل تعیین کننده تمایل کشاورزان برای استفاده از کشاورزی دانش‌بنیان در استان مازندران

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 9-40

10.22104/jtdm.2023.6324.3190

طاهر عزیزی خالخیلی؛ مصطفی محسنی کیاسری؛ حامد طالبی


ارائه مدل محرک‌های صنعت 4.0 در بهداشت و درمان: یک مطالعه آمیخته

دوره 11، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 85-115

10.22104/jtdm.2024.6559.3237

اسماعیل مزروعی نصرآبادی؛ امین حبیبی راد


تاثیر شبکه های نوآوری مشترک بر عملکرد توسعه محصول جدید: نقش میانجی قابلیت نوآوری و تعدیلگری قابلیت دوسوتوانی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 99-131

10.22104/jtdm.2023.5627.3012

حسن گودرزوند چگینی؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محمود مرادی؛ مسعود پارسا


ارایه مدل سنجش موفقیت انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

دوره 9، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 75-99

10.22104/jtdm.2022.4880.2788

میلاد غلام نژاد؛ مسعود موحدی؛ منوچهر منطقی؛ شهرام علی یاری


عوامل مؤثر بر ناکامی فرارسی فناورانه در زنجیره ارزش فولاد ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 163-196

10.22104/jtdm.2021.4796.2768

سوما رحمانی؛ محسن علیزاده ثانی؛ منوچهر منطقی؛ هومن فرزامی


ارزیابی توانمندی‌های فناورانه و نوآورانه بنگاه‌های صنعت پلاستیک ایران: موانع رسیدن به پیشروها (فرارسی)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 225-266

10.22104/jtdm.2021.4583.2682

سمیه فقیه میرزایی؛ محمدرضا رضوی؛ فرهاد غفاری؛ محمد علی شفیعا


تحلیل اهمیّت معیارهای مؤثر در فرایند انتقال فناوری در مکانیزاسیون کشاورزی

دوره 9، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 165-197

10.22104/jtdm.2021.4859.2780

محمود قاسمی نژاد رائینی؛ افشین مرزبان؛ آتنا کشوری؛ ناهید حسنکی


عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند پیاده‌سازی فناوری های تولید پیشرفته در بنگاه‌های صنعتی: شواهدی از صنعت خودرو کشور

دوره 6، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 89-126

10.22104/jtdm.2019.3000.2013

سید محمد علی خاتمی فیروز آبادی؛ سید حبیب اله طباطبائیان؛ محمدعلی دشتی


ارائه مدل سیستمی اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران

دوره 6، شماره 3، آذر 1397، صفحه 41-70

10.22104/jtdm.2019.3028.2030

بهزاد صفائی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ علی محمدی؛ مسلم علیمحمدلو


تصاحب ارزش در اتحادهای استراتژیک فناورانه و عوامل موثر بر ابعاد مختلف آن (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

دوره 6، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 9-48

10.22104/jtdm.2018.2964.1999

احمد جعفرنژاد؛ لعیا الفت؛ نیما مختارزاده؛ مهدی الیاسی؛ سعیده السادات آهنگری